Taksering

Uansett om du skal selge, kjøpe, eller låne penger på eiendommen din, kan det være svært lønnsomt å få en verditakst. Markedet er hele tiden i endring, så om du skal refinansiere lånet kan en rask telefon til oss vise seg svært verdifull.
I pressområder som Oslo og Akershus vil det, i mange tilfeller, finnes alternativ markedsverdi på mange eiendommer om man vurderer å selge. Tomteverdien for en utbygger kan være adskillig større enn markedsverdien på en enebolig for det vanlige boligmarkedet.
Gjennom den tekniske verdien, korrekte arealmålinger og faglig vurderinger, bedømmes eiendommens totale tekniske tilstand.
Vi fastsetter markedsverdi på grunnlag av markedsanalyse, tilstand og en inngående kjennskap til lokalmarkedet.
En takstmann som hele tiden er i markedet og gjør markedsanalyser vil for mange være det naturlige førstevalget blant takstmenn.
Vi synliggjør dine verdier!® – slagordet vårt forplikter; Ved taksering av eiendommer, undersøker vi alltid om eiendommen har en regulering som kan gi bedre tomteutnyttelse. Dette kan være verdifullt for deg som selger, da f.eks. en entreprenør kan bygge flere mindre boliger og få bedre pris for dette, enn en kjøper som ønsker å kjøpe for å bo der selv. Prisen kan da være betydelig høyere i pressområder som Oslo og Akershus.
Vårt kjerneområdet er Oslo, Akershus og Østfold