Byggesak

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2 som ansvarlig søker
Vi kan hjelpe deg med byggesak for boliger, nybygg, feltutbygging
Ombygging, tilbygg
Næringsbygg og stålhaller

Vi bistår med å utarbeide søknader for privatkunder (ferdigutfylt – kunder søker selv)
§ 20-1 der man søker selv (typisk garasjer inntil 50 m ²) Vi tar gjerne hånd om hele «papirmølla» for deg. Byggesøknader som krever ansvarlig søker: Hvis det stilles krav til «ansvarlig søker» og «ansvarlig utførende)

Typisk byggeprosjekter som er litt større som omhandler dispensasjoner, branntekniske løsninger og annet krever faglig utførelse av entreprenør eller byggmester.