Arkitekt

BOLIG:

Vi arbeider med tegning av leiligheter/ eneboliger/ hytter/tilbygg / loftsrom og kjellere for privatmarkedet;

Hvis du ønsker å bygge på, sette inn takvinduer, ta i bruk kjeller som oppholdsrom eller andre tilbygg og ombygginger på din bolig trenger du en arkitekt.

Har du fått problemer med myndigheter for ulovlig bygging eller bruk av boligen/kjelleren?

Vi kan ofte bistå med å få til orden på dette og hjelpe deg med byggetillatelse og være med i møte med bygningsmyndighetene.

Har du tomt(er) som du ønsker å få bygget ut? Ta kontakt med oss, så kan vi bli med på en gratis befaring og gi dere råd uten at det koster noe.

Det kan være smart å skaffe seg oppdatert situasjonskart, nabolister og gjeldende reguleringsbestemmelser for eiendommen. Det meste kan fås fra Plan og bygningsetaten. I tillegg må dere skaffe eksisterende tegninger hvis det finnes. I Oslo kan man få kopier gratis om man møter opp hos PBE. På grunnlag av ovennevnte dokumenter kan vi gjøre noen enkle beregninger på hva som er mulig iht. gjeldene bestemmelser.

Vi foretar en gratis og uforpliktende befaring hjemme hos dere for å kartlegge omfanget.

NÆRINGSBYGG:

Vi har også meget god kompetanse på næringsbygg og stålhaller; små kjøpesenter, butikkinnredninger, restauranter verkstedbygninger, lagerbygg. bilbutikker, verksted, lager, showroom og kontor.

Vi tegner ut alle tegninger som er nødvendig for byggesak og søknad til Arbeidstilsynet.

Vi tegner i Autocad Architecture 2015 og Autodesk Revit 2015