Prosjekt- og byggeledelse

Har du et byggeprosjekt som du ikke ser rekkevidden av selv ?
Vi kan bistå deg med å være «byggherreombud» på små og store byggeprosjekter
Skal dere bygge nytt, bygge om eller andre små og mellomstore byggeprosjekter?
Vi hjelper dere med følgende:
· Ny bolig
· Butikkinnredninger
· Kontorombygginger
· Små næringsbygg
· Tilbygg
· Ombygginger
· Restaurering
· Vannskader
· Brannskader
· Reklamasjoner etter avhendingsloven og Bustadoppføringslova

Vi kan også hjelpe deg med utvelgelse av entreprenør,
Kontrollere og gi råd ved innhenting av tilbud og utvelgelse av entreprenører.
Hjelpe deg med å stille de rette spørsmål for å finne den beste entreprenøren til å utføre nettopp ditt prosjekt.
Utarbeide detaljerte fremdriftsplaner fra A-Å